สมัครสมาชิกรับสิทธิพิเศษ ซื้อออนไลน์
ราคาพิเศษ
วิธีเลือกผ้าอ้อม

เซอร์เทนตี้ แบ่งประเภทของผู้ใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามความต้องการที่แตกต่างกัน โดยคำนึงถึง 3 ปัจจัย คือ

1

อาการที่พบ

โดยอาจจะพิจารณาได้จากปริมาณปัสสาวะที่ไหลออกมาจากปัญหาการกลั้นปัสสาวะ ดังนี้

ปัสสาวะเล็ดออกมาเล็กน้อย เมื่อมีการ ออกแรงเบ่งช่องท้อง เช่น ไอ จาม รวมทั้ง อาจเกิดขึ้นได้เมื่อก้มลงยกของหนักจากพื้น หรือออกกำลังกาย เช่น วิ่ง กระโดด หรือแม้แต่ก้าวขึ้นบันไดหลายๆ ขั้น

ปัสสาวะซึมออกโดยไม่รู้สึกตัว เป็นภาวะที่ ปัสสาวะไหลซึมออกมาเอง โดยไม่มีความรู้สึกอยากปัสสาวะ หรือไหลล้นซึมเมื่อมีการปวดปัสสาวะแต่ยังกลั้นได้บ้าง

ปัสสาวะไหลออกมาจนหมดในคราวเดียว เนื่องจากการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ หรือควบคุมการไหลของปัสสาวะไม่ได้เลย

2

ความสามารถในการเคลื่อนไหว

หรือความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้

อายุที่เพิ่มขึ้นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาปัสสาวะ จากความเสื่อมของร่างกายทั้งในระบบของทางเดินปัสสาวะและในระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น กระเพาะปัสสาวะ มีการทำงานที่ผิดปกติไปจากเดิม ฮอร์โมนที่ลดลงของผู้สูงอายุ หรือการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อเชิงกราน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดปัญหาการกลั้นปัสสาวะได้ และเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น ความสามารถในการเคลื่อนไหวและช่วยเหลือตัวเองได้จะลดลง การเคลื่อนไหวช้าลงหรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้อาจะทำให้เกิดปัญหาในการเข้าห้องน้ำได้ ดังนั้นปัจจัยด้านความสามาระในการเคลื่อนไหวและช่วยเหลือตัวเองได้ในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ หรือ Activities of Daily Living (ตัวย่อคือ ADL) จึงถูกนำมาพิจารณาด้วย เริ่มตั้งแต่ช่วยเหลือตัวเอง ทำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง จนถึงการทำกิจวัตรประจำวันได้โดยมีผุ้ช่วยเหลือหรือดูแล โดยแบ่งได้เป็น 6 ระดับ ดังนี้

3

ระดับการซึมซับที่ต้องการ

ปริมาณการซึมซับที่ต้องการจะสัมพันธ์กับอาการที่พบ หรือปริมาณปัสสาวะที่ไหลออกมาจากปัญหาการกลั้นปัสสาวะ และสัมพันธ์กับความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น ท่านที่เพิ่งเริ่มมีอาการ โดยมีปัสสาวะเล็ดออกมาเพียงเล็กน้อย และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดี ปริมาณการซึมซับของผ้าอ้อมที่ต้องการจะอยู่ในระดับเริ่มต้น จนถึงท่านที่กลั้นปัสสาวะไม่ได้ หรือเคลื่อนไหวช้า เข้าห้องน้ำไม่ทัน ก็จะต้องการการซึมซับที่มาก ถึงมาก และยาวนาน เป็นต้น

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวนี้ เซอร์เทนตี้ จึงแบ่งประเภทผู้ใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ออกเป็น 0-5 ระดับ
^ 1 แก้วรองรับปัสสาวะได้เทียบเท่า 100 ซีซี ตามมาตรฐานการทดลองของ บมจ.ดีเอสจีฯ
+ แบ่งบรรจุโดย บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
ควรเลือกใช้กางเกงอนามัย หรือ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ชนิดใด?
แบบทดสอบการเลือกผ้าอ้อมผู้ใหญ่
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ชนิดไหนเหมาะกับเรานะ?
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่มีหลายประเภทและหลายขนาด
มาเลือกชนิดของผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่เหมาะกับคุณ
ได้ง่ายๆ ด้วยแบบทดสอบ 3 ข้อ ต่อไปนี้