สมัครสมาชิกรับสิทธิพิเศษ ซื้อออนไลน์
ราคาพิเศษ
สาระดีๆ เพื่อผู้สูงอายุ
รับมืออย่างไร เมื่อผู้สูงวัยเป็นอัลไซเมอร์ !?!
15 พฤษภาคม 2562
อ่าน 5116 ครั้ง

แชร์เรื่องนี้

อัลไซเมอร์ คืออาการกลุ่มโรคสมองเสื่อม ที่ทำให้เกิดความผิดปกติของกระบวนการทางความคิด ความจำ จนหลงลืม วัน เวลา สถานที่ และคนใกล้ชิด ทำให้ความสามารถในการอยู่ร่วมกับคนอื่นลดลง ผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และถูกวิธี เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามเทคนิคเบื้องต้นดังนี้ค่ะ1. เข้าใจผู้ป่วย
- ยอมรับและเข้าใจอาการของโรค ว่ารักษาให้หายขาดไม่ได้ แต่ใช้การดูแลที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆ
- สังเกตและเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจทำให้ผู้ป่วยไม่พอใจ เพื่อลดความเครียดของผู้ป่วยและผู้ดูแล
- อย่าถือสาการแสดงอารมณ์บางอย่างของผู้ป่วย ให้คิดว่าเป็นอาการของโรค และปล่อยวาง
- ให้กำลังใจและสนับสนุนให้ผู้ป่วยทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างเอง เพื่อให้เกิดความภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่า

2. กำหนดกิจวัตรประจำวันให้เหมาะสม
- จดรายการที่ต้องทำ เพื่อเตือนความจำหรือให้ผู้ป่วยทบทวนด้วยตัวเอง
- กำหนดกิจวัตรประจำวันแบบไม่ซับซ้อน และตรงเวลาทุกวัน เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยสับสน เช่น เวลากินข้าว เวลาอาบน้ำ
- จัดบ้านให้ปลอดภัยและไม่ปรับเปลี่ยนบ่อยๆ เพื่อให้ผู้ป่วยจำได้ และอาจติดป้ายชื่อที่ของใช้ประจำตัว เพื่อให้ผู้ป่วยไม่ลืมของใช้ของตัวเอง
- ชวนผู้ป่วยทำกิจกรรมกับครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ เช่น พาไปเที่ยวนอกบ้าน พาไปพบปะเพื่อนฝูง เพื่อความผ่อนคลาย
- หากิจกรรมที่ฝึกสมองหรือการคิดให้ทำบ้าง เช่น เล่นเกมต่างๆ, คิดเลข, ออกกำลังกาย

3. สื่อสารอย่างเข้าใจ
- พูดให้ช้าและชัด เน้นใช้คำสั้นๆ ง่ายๆ ตรงไปตรงมา และใช้ภาษากายร่วมด้วย
- ทุกครั้งที่พูดคุยให้เรียกชื่อผู้ป่วยเสมอ เพื่อความคุ้นเคย และเป็นการเตือนความจำ
- เลี่ยงการถามคำถามที่ผู้ป่วยอาจตอบไม่ได้ เพื่อป้องกันความวิตกกังวล
- หมั่นคอยเล่าเรื่องอดีต หรือเรื่องราวที่คุ้นคย

4. ข้อควรระวัง
- อย่าหลอกให้ผู้ป่วยทำบางอย่าง แล้วไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ เพราะจะหมดความเชื่อถือและต่อต้านได้
- อย่าวิจารณ์ ต่อว่า หรือตะคอกผู้ป่วยต่อหน้าคนอื่น
- มีข้อมูลของผู้ดูแลติดตัวผู้ป่วยเสมอ เช่น ทำเป็นสร้อยคอ, สวมข้อมือ พร้อมบอกว่าเป็นผู้มีปัญหาด้านความจำ เพราะหากพลัดหลงจากบ้าน ผู้พบเห็นจะได้ติดต่อกลับมาได้